رويكردهاي مختلف به مهندسي فرهنگي در ايران بعد از انقلاب |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


رويكردهاي مختلف به مهندسي فرهنگي در ايران بعد از انقلاب

رويكردهاي مختلف به مهندسي فرهنگي در ايرا ...

ناشر : اميركبير

غلامرضا بصيرنيا

قیمت کتاب سیتی : ۴۱۰۰۰ ریال