شهر پايدار هوشمند |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


شهر پايدار هوشمند

شهر پايدار هوشمند

ناشر : ‏‫جاودانه‬

ابراهيم خليليان گورتاني

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال