بهداشت: آموزش و آزمون |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 38


15%
آزمون هاي استخدامي و اطلاعات عمومي: مرجع كامل و جامع مجموعه پرسشهاي ويژه آزمون هاي تامين اجتماعي، شهرداري، آموزش و پرورش، پرستاري و بهداشت، نيروي نظام

آزمون هاي استخدامي و اطلاعات عمومي: مرجع ...

ناشر : ترانه

رضا حسيني

قیمت کتاب سیتی : ۷۴۸۰۰۰ ریال

10%
مجموعه سوالات آزمون هاي استخدامي مامايي: ۱۵۶۵ سوال مهم و طبقه بندي شده آزمون هاي وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي...

مجموعه سوالات آزمون هاي استخدامي مامايي: ...

ناشر : ‏‫ صاحبان انديشه‮‬

رقيه رضايي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۴۲۰۰۰ ریال

GBS بيوشيمي هارپر : بر اساس منابع اعلام شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به همراه آزمون هاي موضوعي بيوشيمي علوم پايه پزشكي و دندانپزشكي

GBS بيوشيمي هارپر : بر اساس منابع اعلام ...

ناشر : تيمورزاده

غزال دفتري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


نانوفن آوري پزشكي و نانوپزشكي « تيبالس » رفرنس آزمون دكتري نانوتكنولوژي پزشكي تعيين شده از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

نانوفن آوري پزشكي و نانوپزشكي « تيبالس » ...

ناشر : گروه تاليفي دكتر خليلي

‏‫هري اف.‬ تيبالس

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مجموعه ي طبقه بندي شده علوم زيستي و بهداشت سال اول دبيرستان: 550 پرسش چهارگزينه اي از بانك سوال آزمون هاي كانون فرهنگي آموزش همراه با نكات مهم درسي

مجموعه ي طبقه بندي شده علوم زيستي و بهدا ...

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

مجتبي ميرزايي

قیمت کتاب سیتی : ۹۵۰۰۰ ریال

مجموعه ي طبقه بندي شده علوم زيستي و بهداشت سال اول دبيرستان: 550 پرسش چهارگزينه اي از بانك سوال آزمون هاي كانون فرهنگي آموزش همراه با نكات مهم درسي

مجموعه ي طبقه بندي شده علوم زيستي و بهدا ...

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

مجتبي ميرزايي

قیمت کتاب سیتی : ۹۵۰۰۰ ریال


آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي باكتري شناسي۸۷ - ۸۶ الي ۹۶ - ۹۵ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي باكتري شناس ...

ناشر : نوانديشان آريا كهن‏‫

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۰۰۰۰ ریال

آزمون هاي استخدامي : بهداشت عمومي و آموزش بهداشت

آزمون هاي استخدامي : بهداشت عمومي و آموز ...

ناشر : نشر پرستش

مبينا شمس

قیمت کتاب سیتی : ۳۸۰۰۰۰ ریال

۲۰۰ سوال بانك جامع سوالات با تشريح و ارزيابي آزمون پيش كارورزي اسفند ۱۳۹۵ بر اساس منابع اعلام شده اتوسط دبيرخانه تخصصي وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكي

۲۰۰ سوال بانك جامع سوالات با تشريح و ارز ...

ناشر : انديشه رفيع

عاطفه جنت علي پور

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


آزمون هاي استخدامي بهداشت عمومي و آموزش بهداشت

آزمون هاي استخدامي بهداشت عمومي و آموزش ...

ناشر : آئين طب

محمد هاشمي

قیمت کتاب سیتی : ۳۸۰۰۰۰ ریال

آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي: ايمني شناسي ۸۷ - ۸۶ الي ۹۶ - ۹۵ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي: ايمني شناس ...

ناشر : نوانديشان آريا كهن‏‫

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۰۰۰۰ ریال

مجموعه آزمون هاي روان شناسي باليني (طبق منابع معرفي شده روان شناسي باليني از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)

مجموعه آزمون هاي روان شناسي باليني (طبق ...

ناشر : ابن سينا

هادي غضنفري

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال