طراحي و معماري درجه 2 |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 5


طراحي معماري داخلي: مهارت فني درجه "1"

طراحي معماري داخلي: مهارت فني درجه "1"

ناشر : ابتدا

عبيدالله جرجاني

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۵۰۰۰ ریال

طراحي و معماري داخلي درجه 1

طراحي و معماري داخلي درجه 1

ناشر : سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

مريم فتحي

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰ ریال

‏‫مجموعه سوالات طراحي معماري داخلي درجه ۱ قابل استفاده براي  ...

‏‫مجموعه سوالات طراحي معماري داخلي درجه ...

ناشر : ‏‫ نقش آفرينان طنين بابكان

سيامك نوري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


طراحي معماري داخلي: مهارت فني درجه "1"

طراحي معماري داخلي: مهارت فني درجه "1"

ناشر : ابتدا

عبيدالله جرجاني

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۵۰۰۰ ریال

طراحي و معماري درجه 2

طراحي و معماري درجه 2

ناشر : سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

سعيده لاچيني اف

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال