چكيده مقالات همايش بين المللي ابعاد حقوقي جرم شناختي تروريسم |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


چكيده مقالات همايش بين المللي ابعاد حقوقي جرم شناختي تروريسم

چكيده مقالات همايش بين المللي ابعاد حقوق ...

ناشر : دانشگاه علامه طباطبايي

بهزاد رضوي فرد

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال