عيوب غلتكهاي نورد (شناخت عيوب، علتها و روشهاي پيشگيري) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


عيوب غلتكهاي نورد (شناخت عيوب، علتها و روشهاي پيشگيري)

عيوب غلتكهاي نورد (شناخت عيوب، علتها و ر ...

ناشر : اركان دانش

مسيب شفيعي

قیمت کتاب سیتی : ۵۳۰۰۰ ریال