۱۰۰۰ پرسش ۱۰ آزمون مديريت سرمايه گذاري و ريسك

۱۰۰۰ پرسش ۱۰ آزمون مديريت سرمايه گذاري و ...

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

سيدامير صفوي


آمادگي آزمون كارشناسي ارشد و دكتري مديريت سرمايه گذاري و ريسك

آمادگي آزمون كارشناسي ارشد و دكتري مديري ...

ناشر : سنجش اميركبير

گروه مولفان سنجش اميركبير