‏‫آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( متن قانون اساسي به همراه پرسشهاي چهارگزينه اي)

‏‫آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي اي ...

ناشر : روياي سبز

م‍ح‍م‍دع‍ل‍ي ع‍زي‍زي


آشنايي با مفاهيم قانون اساسي؛ تحليل برخي كليد واژگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

آشنايي با مفاهيم قانون اساسي؛ تحليل برخي ...

ناشر : شوراي نگهبان، پژوهشكده شوراي نگهبان

حسين آيينه نگيني