آموزش ديدن: نقشه‌برداري جريان ارزش براي آفرينش ارزش و حذف اتلاف |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


آموزش ديدن: نقشه‌برداري جريان ارزش براي آفرينش ارزش و حذف اتلاف

آموزش ديدن: نقشه‌برداري جريان ارزش براي ...

ناشر : ناب‌‌انديشان

Jim Womack

قیمت کتاب سیتی : ۵۷۰۰۰۰ ریال