۳۶۵ روز با مديران : شامل سخنان بزرگان: نظم و نثر، داستان هاي آموزنده و اثرگذار |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


۳۶۵ روز با مديران : شامل سخنان بزرگان: نظم و نثر، داستان هاي آموزنده و اثرگذار

۳۶۵ روز با مديران : شامل سخنان بزرگان: ن ...

ناشر : نگين ايران

اميررضا شيراني بيدآبادي

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال