پايش سلامت سازه ها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 4


پايش سلامت سازه ها

پايش سلامت سازه ها

ناشر : آرون

عليرضا مجتهدي

قیمت کتاب سیتی : ۲۴۰۰۰۰ ریال

مجموعه كتاب هاي ارزيابي وضعيت و پايش سلامت سازه ها؛ تكنيك هاي ارتعاش- محور در پايش سلامت سازه

مجموعه كتاب هاي ارزيابي وضعيت و پايش سلا ...

ناشر : انتشارات آذر

محمد عالم باقري

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال

پايش سلامت سازه  ها، تئوري و كاربرد

پايش سلامت سازه ها، تئوري و كاربرد

ناشر : آريا نقش

مسعود محمدقلي ها

قیمت کتاب سیتی : ۴۲۰۰۰۰ ریال