آينده پژوهي كاربردي : آشنايي با مقدمات آينده پژوهي (۱) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


آينده پژوهي كاربردي : آشنايي با مقدمات آينده پژوهي (۱)

آينده پژوهي كاربردي : آشنايي با مقدمات آ ...

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات

م‍ه‍دي م‍طه‍رن‍ي‍ا

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال