روش ميكروسكوپي براي تشخيص، شناسايي و سنجش كمي انگل هاي مالاريا بر روي گسترش هاي ضخيم و نازك خون در ز |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


روش ميكروسكوپي براي تشخيص، شناسايي و سنجش كمي انگل هاي مالاريا بر روي گسترش هاي ضخيم و نازك خون در زمينه تحقيقات

روش ميكروسكوپي براي تشخيص، شناسايي و سنج ...

ناشر : فرهوش

مهدي ناطق پور

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال