مديريت رفتار مصرف كننده |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 6


مديريت بازاريابي و رفتار مصرف كننده

مديريت بازاريابي و رفتار مصرف كننده

ناشر : نشر ناياب

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

رفتار مصرف كننده: مجموعه مديريت بازرگاني

رفتار مصرف كننده: مجموعه مديريت بازرگاني

ناشر : مكتب ماهان

خبات نسائي

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

واژه  نامه توصيفي رفتار مصرف كننده و بازاريابي در مديريت بيش از 1000 واژه (انگليسي به فارسي)

واژه نامه توصيفي رفتار مصرف كننده و باز ...

ناشر : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد مازندران

مهدي مظفري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


واژه نامه توصيفي رفتار مصرف كننده و بازاريابي در مديريت بيش از ۱۰۰۰ واژه (انگليسي به فارسي)

واژه نامه توصيفي رفتار مصرف كننده و بازا ...

ناشر : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد مازندران

محمدمهدي مظفري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مديريت رفتار مصرف كننده الكترونيك

مديريت رفتار مصرف كننده الكترونيك

ناشر : انتشارات محقق اردبيلي

سعيد سازگار

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

مديريت رفتار مصرف كننده

مديريت رفتار مصرف كننده

ناشر : انتشارات شريف زاده

سيداحمد شييت الحمدي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال