مجموعه سوالات كنكور (كارداني پيوسته) رشته ي صنايع فلزي شامل سوال هاي كنكور سراسري سال هاي 87 تا 91 ب |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مجموعه سوالات كنكور (كارداني پيوسته) رشته ي صنايع فلزي شامل سوال هاي كنكور سراسري سال هاي 87 تا 91 با پاسخ تشريحي

مجموعه سوالات كنكور (كارداني پيوسته) رشت ...

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

حميدرضا مظاهري

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال