عمليات كارگاهي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 4


ابزارشناسي و عمليات كارگاهي رشته ي: ماشين هاي كشاورزي زمينه ي: كشاورزي شاخه ي متوسطه ي فني و حرفه اي شماره در 4813

ابزارشناسي و عمليات كارگاهي رشته ي: ماشي ...

ناشر : گويش نو

حميد احدي

قیمت کتاب سیتی : ۴۴۰۰۰ ریال

عمليات كارگاهي

عمليات كارگاهي

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (اراك)، انتشارات علمي

محمدرضا ابوالحسني

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۷۰۰۰ ریال

چك ليست هاي كارگاهي عمليات ساختماني

چك ليست هاي كارگاهي عمليات ساختماني

ناشر : نوآور

محمدعلي فرشادفر

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰ ریال


عمليات كارگاهي در كشاورزي

عمليات كارگاهي در كشاورزي

ناشر : نداي كارآفرين

احمد صادق زاده

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال