تغييرات اجتماعي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 27


تغييرات فرهنگي اجتماعي ايران (در 30 سال گذشته)

تغييرات فرهنگي اجتماعي ايران (در 30 سال ...

ناشر : جامعه شناسان

مهدي عابديني

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰۰ ریال

علوم اجتماعي و جامعه شناسي چهارم انساني: 1464 پرسش چهارگزينه اي (مطابق با آخرين تغييرات كتاب درسي)

علوم اجتماعي و جامعه شناسي چهارم انساني: ...

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

فرشته آقايي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

علوم اجتماعي و جامعه شناسي چهارم انساني: 1464 پرسش چهارگزينه اي (مطابق با آخرين تغييرات كتاب درسي)

علوم اجتماعي و جامعه شناسي چهارم انساني: ...

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

فرشته آقايي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال


تغييرات اجتماعي از منظر متفكران مسلمان

تغييرات اجتماعي از منظر متفكران مسلمان

ناشر : مركز بين المللي ترجمه و نشر المصطفي(ص)

روح الله عباس زاده

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

تغييرات اجتماعي

تغييرات اجتماعي

ناشر : نشر ني

گي روشه

قیمت کتاب سیتی : ۶۴۰۰۰۰ ریال

علوم اجتماعي و جامعه شناسي چهارم انساني: 1196 پرسش چهارگزينه اي مطابق با آخرين تغييرات كتاب درسي، ...

علوم اجتماعي و جامعه شناسي چهارم انساني: ...

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

آذر محمودي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۵۰۰۰ ریال


تغييرات و تحولات اجتماعي

تغييرات و تحولات اجتماعي

ناشر : ويهان

خديجه السادات معصومي زاده دزفولي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

روان شناسي و تغييرات اجتماعي

روان شناسي و تغييرات اجتماعي

ناشر : دانژه

سعيد مدني

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

تغييرات اجتماعي (رشته علوم اجتماعي)

تغييرات اجتماعي (رشته علوم اجتماعي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

غلامرضا غفاري

قیمت کتاب سیتی : ۷۲۰۰۰ ریال


تغييرات اجتماعي از منظر قرآن

تغييرات اجتماعي از منظر قرآن

ناشر : موسسه بوستان كتاب

محمديعقوب بشوي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

عوامل موثر بر عامليت زنان در تغييرات اجتماعي (در شبكه خانواده)

عوامل موثر بر عامليت زنان در تغييرات اجت ...

ناشر : نماد انديشه

ن‍اه‍ي‍د س‍رداري

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال

‏‫ايران و دوركيم (بررسي تغييرات و تحولات اقتصادي و اجتماعي ايران تا انقلاب ۵۷ و تحليل آن در دستگاه فكري دوركيم)‬

‏‫ايران و دوركيم (بررسي تغييرات و تحولات ...

ناشر : سنجش و دانش

نيلوفر ميرزايي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال