اصول بازاريابي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 102


اصول بازاريابي در بخش سلامت

اصول بازاريابي در بخش سلامت

ناشر : جهاد دانشگاهي واحد تهران

محمد عرب

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۰۰۰۰۰ ریال

اصول و مباني مديريت در بازاريابي ورزشي

اصول و مباني مديريت در بازاريابي ورزشي

ناشر : پلك

ابوالفضل فراهاني

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال

اصول بازاريابي

اصول بازاريابي

ناشر : آموخته

گري آرمسترانگ

قیمت کتاب سیتی : ۲۴۰۰۰۰۰ ریال


اصول بازاريابي 2012 جلد اول

اصول بازاريابي 2012 جلد اول

ناشر : آيلار

گري آرمسترانگ

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال

اصول كاربردي مديريت استراتژيك بازاريابي

اصول كاربردي مديريت استراتژيك بازاريابي

ناشر : الوند پويان

‏‫ميرهادي‬ ‏‫موذن جمشيدي‬

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

اصول و فنون بازاريابي اجتماعي در نظام سلامت

اصول و فنون بازاريابي اجتماعي در نظام سل ...

ناشر : طب و جامعه

محمدعلي حيدرنيا

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال


اصول بازاريابي 2012

اصول بازاريابي 2012

ناشر : ادبستان

گري آرمسترانگ

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال

بازاريابي: خلاصه درس و تست هاي طبقه بندي شده براساس كتاب اصول بازاريابي كاتلر: همراه با سوالات كنكور كارشناسي ارشد - سال هاي 1385 تا 1391

بازاريابي: خلاصه درس و تست هاي طبقه بندي ...

ناشر : آموخته

بهمن فروزنده

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۵۰۰۰ ریال

اصول بازاريابي 2012

اصول بازاريابي 2012

ناشر : ادبستان

گري آرمسترانگ

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال


اصول بازاريابي 2012

اصول بازاريابي 2012

ناشر : ادبستان

گري آرمسترانگ

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال

اصول بازاريابي 2012

اصول بازاريابي 2012

ناشر : آيلار

گري آرمسترانگ

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰۰ ریال

15%
اصول برندسازي با رويكرد ارتباطات يكپارچه بازاريابي

اصول برندسازي با رويكرد ارتباطات يكپارچه ...

ناشر : علمي

امير اخلاصي

قیمت کتاب سیتی : ۳۳۵۷۵۰۰ ریال