100 مساله و معماي جالب فيزيك و رياضي: از المپيادها و آزمونهاي ورودي دانشگاههاي روسيه و ام. آي. تي به |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


100 مساله و معماي جالب فيزيك و رياضي: از المپيادها و آزمونهاي ورودي دانشگاههاي روسيه و ام. آي. تي به همراه پاسخ مشروح آنها

100 مساله و معماي جالب فيزيك و رياضي: از ...

ناشر : موسسه فرهنگي مدرسه برهان

بهداد بسيجي

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰ ریال