آشنايي با وظايف و اختيارات شهردار و نحوه انتخاب و شرايط احراز شهردار |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


آشنايي با وظايف و اختيارات شهردار و نحوه انتخاب و شرايط احراز شهردار

آشنايي با وظايف و اختيارات شهردار و نحوه ...

ناشر : راه دان

عبدالرضا عباس زاده

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰ ریال