اصول مديريت و سرپرستي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 47


اصول سرپرستي سازمان با رويكرد مديريت اسلامي

اصول سرپرستي سازمان با رويكرد مديريت اسل ...

ناشر : كانون پژوهش

حسن نريماني

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

اصول سرپرستي سازمان، قابل استفاده دروس: مديريت و سرپرستي - اصول سرپرستي و سرپرستي سازمان، مباحث مديريت و سرپرستي سازمان مشتمل بر: مباني، مفاهيم، اصول

اصول سرپرستي سازمان، قابل استفاده دروس: ...

ناشر : موسسه علمي دانش پژوهان برين

سيدرسول موسويان

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰ ریال

اصول سرپرستي و مديريت اردوها، كاروان ها و مسابقه هاي ورزشي

اصول سرپرستي و مديريت اردوها، كاروان ها ...

ناشر : پادينا

بهرام صالح نيا

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال


اصول سرپرستي و مديريت اردوها، كاروان ها و مسابقه هاي ورزشي

اصول سرپرستي و مديريت اردوها، كاروان ها ...

ناشر : پريكا

محمدرحيم رسولي آزاد

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰ ریال

اصول مديريت پروژه و سرپرستي كارگاه

اصول مديريت پروژه و سرپرستي كارگاه

ناشر : انتشارات عمارت

رضا اسماعيلي ذبيحي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

اصول مديريت و سرپرستي در تربيت بدني و ورزش

اصول مديريت و سرپرستي در تربيت بدني و ور ...

ناشر : گسترش علوم نوين

امين رشيدلمير

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال


اصول سرپرستي سازمان و مديريت

اصول سرپرستي سازمان و مديريت

ناشر : انديشه خلاق

رضا قديمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

اصول سرپرستي و مديريت در تربيت بدني

اصول سرپرستي و مديريت در تربيت بدني

ناشر : بامداد كتاب

حميد طباطبايي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

اصول سرپرستي و مديريت اردوها، كاروان ها و مسابقه هاي ورزشي

اصول سرپرستي و مديريت اردوها، كاروان ها ...

ناشر : پريكا

محمدرحيم رسولي آزاد

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰ ریال


اصول مديريت و سرپرستي در تربيت بدني

اصول مديريت و سرپرستي در تربيت بدني

ناشر : آيدين كتاب

رويا ظفري

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰ ریال

اصول سرپرستي و مديريت (با نگرش به مديريت غرفه و سالن نمايشگاهي)

اصول سرپرستي و مديريت (با نگرش به مديريت ...

ناشر : شركت چاپ و نشر بازرگاني

سيدحسين ميرظفرجويان

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰ ریال

اصول سرپرستي و مديريت سازمان هاي فرهنگي و اجتماعي

اصول سرپرستي و مديريت سازمان هاي فرهنگي ...

ناشر : مبناي خرد

علي ابراهيمي

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال