جبر پيشرفته (دكتري) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 6


جبر پيشرفته (دكتري)

جبر پيشرفته (دكتري)

ناشر : مدرسان شريف

احمد شفيعي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

انواع مدول ها در جبر پيشرفته "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

انواع مدول ها در جبر پيشرفته "مرجع دانشگ ...

ناشر : مدرسان برتر

دپارتمان رياضي مدرسان برتر

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۲۰۰۰ ریال

جبر پيشرفته با تاكيد بر حل مساله: قابل استفاده براي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري

جبر پيشرفته با تاكيد بر حل مساله: قابل ا ...

ناشر : گونش نگار

جعفر اعظمي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


مجموعه نكات جمع بندي شده براي آزمون دكتري رياضي : (آناليز رياضي، آناليز حقيقي، آناليز تابعي، جبر، جبر خطي، جبر پيشرفته)

مجموعه نكات جمع بندي شده براي آزمون دكتر ...

ناشر : دانش بنيان علوم رايانه

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مسائلي در جبر پيشرفته: قابل استفاده ي دانشجويان كارشناسي ارشد و داوطلبان آزمون هاي دكتري رياضي محض

مسائلي در جبر پيشرفته: قابل استفاده ي دا ...

ناشر : دانش پرور

احمد كاظمي فرد

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

جبر پيشرفته: ويژه دانشجويان كارشناسي ارشد و داوطلبان كنكور دكتري

جبر پيشرفته: ويژه دانشجويان كارشناسي ارش ...

ناشر : گسترش علوم پايه

معصومه سليماني

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال