‏‫مرجع كاربردي امنيت سايبري سامانه هاي كنترل صنعتي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫مرجع كاربردي امنيت سايبري سامانه هاي كنترل صنعتي

‏‫مرجع كاربردي امنيت سايبري سامانه هاي ك ...

ناشر : انتشارات ايده نگار

محمد عبدالتاجديني

قیمت کتاب سیتی : ۴۸۰۰۰۰ ریال