اطلاعات معماري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 35


Neufert: architects' data ( نويفرت - اطلاعات معماري ) ويرايش چهارم

Neufert: architects' data ( نويفرت - اطل ...

ناشر : آزاده

Ernest Neufert

قیمت کتاب سیتی : ۹۸۰۰۰۰ ریال

اطلاعات معماري نويفرت: به انضمام ضوابط و دستورالعمل هاي ايران

اطلاعات معماري نويفرت: به انضمام ضوابط و ...

ناشر : آذر

ارنست نويفرت

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۵۰۰۰ ریال

اطلاعات معماري نويفرت 2019 (Neufert)

اطلاعات معماري نويفرت 2019 (Neufert)

ناشر : شهرآب

كورش محمودي ده ده بيگلو

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۸۰۰۰۰ ریال


اطلاعات معماري

اطلاعات معماري

ناشر : آزاده

حسين مظفري ترشيزي

قیمت کتاب سیتی : ۹۸۰۰۰۰ ریال

معماري اطلاعات براي طراحي بهينه وب سايت ها و وب پورتال ها = Information architecture

معماري اطلاعات براي طراحي بهينه وب سايت ...

ناشر : آتي نگر

مصطفي اميني

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال

اطلاعات معماري نويفرت 2013

اطلاعات معماري نويفرت 2013

ناشر : طحان

پيتر نويفرت

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال


مباني و مفاهيم مديريت استراتژيك فناوري اطلاعات (سيستم اطلاعات استراتژيك و معماري كلان سازماني)

مباني و مفاهيم مديريت استراتژيك فناوري ا ...

ناشر : سخن گستر

عليرضا مقدسي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

اطلاعات معماري

اطلاعات معماري

ناشر : آزاده

حسين مظفري ترشيزي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

اطلاعات معماري نويفرت 2013

اطلاعات معماري نويفرت 2013

ناشر : علم و دانش

پيتر نويفرت

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال


اطلاعات معماري نويفرت 2015

اطلاعات معماري نويفرت 2015

ناشر : اميد انقلاب

كلارا مهرانيان

قیمت کتاب سیتی : ۳۳۰۰۰۰ ریال

استراتژي - رقابت - معماري سازماني بر اساس فناوري اطلاعات، كسب و كار و برنامه هاي كاربردي

استراتژي - رقابت - معماري سازماني بر اسا ...

ناشر : پارسوا

قاسمعلي بازآيي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

اطلاعات معماري نويفرت: به انضمام ضوابط و دستورالعمل هاي ايران

اطلاعات معماري نويفرت: به انضمام ضوابط و ...

ناشر : آذر

ارنست نويفرت

قیمت کتاب سیتی : ۲۸۰۰۰۰ ریال