فرآيند برنامه ريزي راهبرد بهره وري آموزش عالي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


فرآيند برنامه ريزي راهبرد بهره وري آموزش عالي

فرآيند برنامه ريزي راهبرد بهره وري آموزش ...

ناشر : دانشگاه فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسلامي ايران

عبدالرحيم موسوي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال