عامه پسند |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 14


15%
دگرگوني اجتماعي و فيلم هاي سينمايي در ايران : جامعه شناسي فيلم هاي عامه پسند ايراني (۱۳۰۹-۱۳۵۷)

دگرگوني اجتماعي و فيلم هاي سينمايي در اي ...

ناشر : آگه

پ‍روي‍ز اج‍لال‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰۰ ریال

نظريه فيلم عامه پسند

نظريه فيلم عامه پسند

ناشر : ثالث

پرويز اجلالي

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۰۰۰۰ ریال

15%
عامه پسند

عامه پسند

ناشر : نواي مكتوب

چ‍ارل‍ز ب‍وك‍وف‍س‍ك‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۲۱۲۵۰۰ ریال


15%
ساخت ايتاليا (سينماي عامه پسند ايتاليا)

ساخت ايتاليا (سينماي عامه پسند ايتاليا)

ناشر : روزنه كار

حسن حسيني

قیمت کتاب سیتی : ۴۲۵۰۰۰ ریال

عامه پسند

عامه پسند

ناشر : سفير قلم

چ‍ارل‍ز ب‍وك‍وف‍س‍ك‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

نظريه فيلم عامه پسند

نظريه فيلم عامه پسند

ناشر : ثالث

جوآن هالوز

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۰۰۰۰ ریال


10%
عامه پسند

عامه پسند

ناشر : چشمه

چارلز بوكفسكي

قیمت کتاب سیتی : ۵۷۶۰۰۰ ریال

عامه پسند

عامه پسند

ناشر : نيك فرجام

چ‍ارل‍ز ب‍وك‍وف‍س‍ك‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

عامه پسند

عامه پسند

ناشر : آراسپ

م‍ح‍م‍د ج‍واد ان‍ت‍ظاري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


عامه پسند

عامه پسند

ناشر : دو يار معاصر

چ‍ارل‍ز ب‍وك‍وف‍س‍ك‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

وسترن و تاثير آن بر ديگر ژانرها: با مقايسه دو فيم خوب، بد، زشت و قصه عامه پسند

وسترن و تاثير آن بر ديگر ژانرها: با مقاي ...

ناشر : آرنا

جواد شكاري

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال

عامه پسند

عامه پسند

ناشر : چلچله

چ‍ارل‍ز ب‍وك‍وف‍س‍ك‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰ ریال