ارزشيابي توصيفي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 107


ارزشيابي توصيفي

ارزشيابي توصيفي

ناشر : چشم انداز قطب

علي كرمي

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

ارزشيابي كيفي- توصيفي : گامي در راستاي برقراري عدالت آموزشي

ارزشيابي كيفي- توصيفي : گامي در راستاي ب ...

ناشر : چشمه آفرينش

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

ارزشيابي كيفي (توصيفي)، راهنماي جامع براي معلمان در دوره ابتدايي

ارزشيابي كيفي (توصيفي)، راهنماي جامع برا ...

ناشر : انتشارات شاپورخواست

علي نصرت فلاح

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال


راهنماي معلم در ارزشيابي توصيفي ويژه معلمان دوره ابتدايي

راهنماي معلم در ارزشيابي توصيفي ويژه معل ...

ناشر : موسسه فرهنگي مدرسه برهان

طاهره رستگار

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

كتاب املاي كلاس اول من (براساس معيارهاي ارزشيابي توصيفي)

كتاب املاي كلاس اول من (براساس معيارهاي ...

ناشر : رشد انديشه

وحيد بياباني

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰ ریال

مديريت پوشه كار: جورچين دانستن، توانستن و به كار بستن در ارزشيابي كيفي - توصيفي

مديريت پوشه كار: جورچين دانستن، توانستن ...

ناشر : زنده انديشان

بهمن قره داغي

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰ ریال


ارزشيابي كيفي - توصيفي: يكصد سوال، يكصد پاسخ

ارزشيابي كيفي - توصيفي: يكصد سوال، يكصد ...

ناشر : آموخته

مهدي شريعتي

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰ ریال

ارزشيابي توصيفي برآيندي كامل از يادگيري (كتاب معلم)

ارزشيابي توصيفي برآيندي كامل از يادگيري ...

ناشر : گردوي دانش

علي تركشي

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰ ریال

دفتر املا: ويژه دانش آموزان سوم ابتدايي (با رويكرد ارزشيابي توصيفي - كيفي)

دفتر املا: ويژه دانش آموزان سوم ابتدايي ...

ناشر : برترين انديشه

شهرام گيوي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰ ریال


دفتر املا: ويژه دانش آموزان چهارم ابتدايي (با رويكرد ارزشيابي توصيفي - كيفي)

دفتر املا: ويژه دانش آموزان چهارم ابتداي ...

ناشر : برترين انديشه

مريم شريف زاده

قیمت کتاب سیتی : ۳۸۰۰۰ ریال

ارزشيابي توصيفي گامي نو در سنجش آموزشي

ارزشيابي توصيفي گامي نو در سنجش آموزشي

ناشر : انتشارات جاليز

مائده قنواتي

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۰۰۰۰ ریال

راهنماي آشنايي مادران و پدران با برنامه ارزشيابي كيفي - توصيفي

راهنماي آشنايي مادران و پدران با برنامه ...

ناشر : ‏‫ زنده انديشان ‮‬

ب‍ه‍م‍ن ق‍ره داغ‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال