كاربرد كامپيوتر در حسابداري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 26


كاربرد كامپيوتر در حسابداري با تاكيد بر نرم افزار Excel

كاربرد كامپيوتر در حسابداري با تاكيد بر ...

ناشر : دانشگاه كردستان

محمد نظري پور

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰ ریال

مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت و حسابداري

مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت و حساب ...

ناشر : انتشارات ياسمين

اكرم اخوان ارمكي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

كاربرد كامپيوتر در حسابداري

كاربرد كامپيوتر در حسابداري

ناشر : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد مازندران

حسن محمدزاده مقدم

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


كاربرد كامپيوتر در حسابداري

كاربرد كامپيوتر در حسابداري

ناشر : جوهر حيات

محمدجواد صيادي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

كاربرد كامپيوتر در مديريت و حسابداري

كاربرد كامپيوتر در مديريت و حسابداري

ناشر : حريم دانش

محمدرضا قربانيان

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

كاربرد كامپيوتر در رشته هاي مديريت و حسابداري (رشته مديريت و حسابداري)

كاربرد كامپيوتر در رشته هاي مديريت و حسا ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

اكبر شيركوند

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال


كتاب طلايي كاربرد كامپيوتر در رشته هاي مديريت و حسابداري: ويژه دانشجويان دانشگاه هاي سراسر كشور

كتاب طلايي كاربرد كامپيوتر در رشته هاي م ...

ناشر : طلايي پويندگان دانشگاه

زهرا جوادزاده

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال

كاربرد كامپيوتر در حسابداري و مديريت

كاربرد كامپيوتر در حسابداري و مديريت

ناشر : علم استادان

فيروز كيومرثي

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال

بانك نمونه سوالات امتحاني كاربرد كامپيوتر در رشته هاي مديريت و حسابداري

بانك نمونه سوالات امتحاني كاربرد كامپيوت ...

ناشر : فراگير هگمتانه

ايوب لطفي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰ ریال


راهنما و بانك سوالات امتحاني كاربرد كامپيوتر در رشته هاي مديريت و حسابداري

راهنما و بانك سوالات امتحاني كاربرد كامپ ...

ناشر : خردمندان

محمد يعقوبي فر

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰ ریال

كاربرد كامپيوتر در حسابداري

كاربرد كامپيوتر در حسابداري

ناشر : آدنا

محسن عرفانيان دانشور

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

كاربرد كامپيوتر در حسابداري

كاربرد كامپيوتر در حسابداري

ناشر : پارسيا

محسن حسني

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال