هنرمندانه معامله كنيد: سبك معاملاتي خود را پيدا كنيد و يك استراتژي پايدار داشته باشيد |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


هنرمندانه معامله كنيد: سبك معاملاتي خود را پيدا كنيد و يك استراتژي پايدار داشته باشيد

هنرمندانه معامله كنيد: سبك معاملاتي خود ...

ناشر : چالش

زينب آذريان

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰۰ ریال