مديريت بحران در بيمارستان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 4


مديريت بحران در بيمارستان

مديريت بحران در بيمارستان

ناشر : راز نهان

محمد محبوبي

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۸۰۰۰ ریال

مديريت بحران در بيمارستان

مديريت بحران در بيمارستان

ناشر : راز نهان

محمد محبوبي

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۸۰۰۰ ریال

مديريت بحران: رويكردي نوين در مديريت منابع انساني در بيمارستان ها

مديريت بحران: رويكردي نوين در مديريت منا ...

ناشر : سيدمحمود اخوت

پريسا پوياي قليزاده

قیمت کتاب سیتی : ۳۴۰۰۰ ریال


مديريت بحران در سلامت و فوريت هاي پزشكي : راهكار بهبود عملكرد بر ميزان آمادگي اورژانس بيمارستان ها براساس مدل WHO

مديريت بحران در سلامت و فوريت هاي پزشكي ...

ناشر : فرهومت

اسماء بحراني فرد

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال