اصول و مقدمات نصب تجهيزات مكانيكي ثابت به زبان ساده |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


اصول و مقدمات نصب تجهيزات مكانيكي ثابت به زبان ساده

اصول و مقدمات نصب تجهيزات مكانيكي ثابت ب ...

ناشر : نخبگان شريف

مهندس امير سلطاني

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۰۰۰۰۰ ریال