‏‫طرح ۹۰٪ ترموديناميك و مكانيك آماري شامل: درس، تست هاي كنكور كارشناسي ارشد قابل استفاده دانشجويان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫طرح ۹۰٪ ترموديناميك و مكانيك آماري شامل: درس، تست هاي  كنكور كارشناسي ارشد قابل استفاده دانشجويان كارشناسي و داوطلبين آزمون كارشناسي ارشد رشته فيزيك‮‬

‏‫طرح ۹۰٪ ترموديناميك و مكانيك آماري شام ...

ناشر : آترين پارسه

م‍ح‍م‍د ب‍هت‍اج ل‍ج‍ب‍ي‍ن‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال