‏‫معامله گر منطقي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


‏‫معامله  گر منطقي

‏‫معامله گر منطقي

ناشر : چالش

مارك فيشر

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال

‏‫معامله گر منطقي

‏‫معامله گر منطقي

ناشر : نشر چالش

شهاب موسوي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال