آموزش و پرورش تطبيقي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 44


آموزش و پرورش تطبيقي

آموزش و پرورش تطبيقي

ناشر : دانشگاه اروميه

تقي علي اشرف جودت

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال

بررسي تطبيقي آموزش و پرورش ايران، هلند، هند

بررسي تطبيقي آموزش و پرورش ايران، هلند، ...

ناشر : آريان قلم

فرشاد سليماني

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰ ریال

آموزش و پرورش تطبيقي

آموزش و پرورش تطبيقي

ناشر : پيدار

حميده سليماني مغامير

قیمت کتاب سیتی : ۹۴۰۰۰ ریال


كتاب حاضر ‏‫به همت و داوري گروه ادبيات پژوهشكده ادبيات تحليلي و تطبيقي اسراء، وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري، با همكاري نشر دانشگاهي راشدين و دبيرستان فرهنگ شهيد اختري منطقه ۱۰ آموزش و پرورش شه

كتاب حاضر ‏‫به همت و داوري گروه ادبيات پ ...

ناشر : راشدين

راهب عارفي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

آموزش و پرورش تطبيقي: چشم اندازهاي نوين

آموزش و پرورش تطبيقي: چشم اندازهاي نوين

ناشر : آواز

مهناز پرموز

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

آموزش و پرورش تطبيقي (رشته علوم تربيتي)

آموزش و پرورش تطبيقي (رشته علوم تربيتي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

احمد آقازاده

قیمت کتاب سیتی : ۷۹۰۰۰ ریال


آموزش و پرورش تطبيقي

آموزش و پرورش تطبيقي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

احمد آقازاده

قیمت کتاب سیتی : ۲۸۰۰۰۰ ریال

آموزش و پرورش تطبيقي: مجموعه علوم تربيتي 3

آموزش و پرورش تطبيقي: مجموعه علوم تربيتي ...

ناشر : مهر سبحان

جمشيد رشيدي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

آموزش و پرورش تطبيقي

آموزش و پرورش تطبيقي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

محمد يمني دوزي سرخابي

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۰۰۰۰ ریال


كتاب تحليلي آموزش و پرورش تطبيقي (ويژه دانشجويان علوم تربيتي)

كتاب تحليلي آموزش و پرورش تطبيقي (ويژه د ...

ناشر : راه

صديقه خزاعي

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۰۰۰۰ ریال

آموزش و پرورش تطبيقي

آموزش و پرورش تطبيقي

ناشر : انتشارات جاليز

محمدجواد دژكوهي

قیمت کتاب سیتی : ۴۲۰۰۰۰ ریال

آموزش و پرورش تطبيقي (رويكردها، روشها و اصول)

آموزش و پرورش تطبيقي (رويكردها، روشها و ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

بهرام محسن پور

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰ ریال