مديريت قيمت گذاري و درآمد در خدمات (رويكرد راهبردي) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مديريت قيمت گذاري و درآمد در خدمات (رويكرد راهبردي)

مديريت قيمت گذاري و درآمد در خدمات (رويك ...

ناشر : اتكا، مركز تحقيقات و توسعه

‏‫آيرين سي. ال.‬ نگ

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۵۰۰۰ ریال