مهندسي كانسي: نقش عواطف و احساسات در فرايند طراحي صنعتي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مهندسي كانسي: نقش عواطف و احساسات در فرايند طراحي صنعتي

مهندسي كانسي: نقش عواطف و احساسات در فرا ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)،پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني

‏‫ناصر‬ ‏‫ كليني ممقاني‬

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰ ریال