تصوير و ذهن: فيلم، فلسفه و علوم شناختي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تصوير و ذهن: فيلم، فلسفه و علوم شناختي

تصوير و ذهن: فيلم، فلسفه و علوم شناختي

ناشر : مينوي خرد

هومن پناهنده

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۰۰۰۰ ریال