مديريت عملكرد |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 267


مديريت عملكرد

مديريت عملكرد

ناشر : الگوي دانش بنيان

مهدي خيرانديش

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

طراحي، استقرار و جاري سازي مدل مديريت بومي (ايراني) تكنولوژي: ارزيابي علمكرد تكنولوژي استراتژي تكنولوژي نظام مديريت عملكرد تكنولوژي مبتني بر فرآيند ..

طراحي، استقرار و جاري سازي مدل مديريت بو ...

ناشر : دريچه نو

محمود حاجي شريف

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال

كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت (بهبود عملكرد عملياتي و راهبردي)

كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت (بهبود ع ...

ناشر : كيهان

احمد سرداري

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۰۰۰۰ ریال


اصول تنظيم و كنترل بودجه دولت: همراه با مباني بودجه ريزي مبتني بر عملكرد مصوب سازمان برنامه و بودجه كشورمبتني بر مقررات قانون مديريت خدمات كشوري و آئين نامه اجرايي آن هماهنگ با سرفصل هاي مصوب شوراي عا

اصول تنظيم و كنترل بودجه دولت: همراه با ...

ناشر : مجال

ن‍اص‍ر ف‍ولادي ن‍س‍ب

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

منشور عملكرد: كارت امتيازي اندازه گيري و مديريت موفقيت كسب و كار (چارچوبي براي ارتباطات بهتر با ذي نفعان)

منشور عملكرد: كارت امتيازي اندازه گيري و ...

ناشر : موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

اندي.دي نيلي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مديريت زمان: ارتقاء عملكرد و اثربخشي فردي

مديريت زمان: ارتقاء عملكرد و اثربخشي فرد ...

ناشر : اتحاد

ريچارد لوك

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۵۰۰۰ ریال


مديريت عملكرد در ورزش

مديريت عملكرد در ورزش

ناشر : طنين دانش

‏‫همايون‬ ‏‫عباسي‬

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

مديريت و اندازه گيري عملكرد سازمان (از ايده تا اجرا)

مديريت و اندازه گيري عملكرد سازمان (از ا ...

ناشر : اميران

حيدر اميران

قیمت کتاب سیتی : ۳۴۹۰۰۰ ریال

مديريت عملكرد و بهره وري در منابع انساني (كارشناسي ارشد مديريت)

مديريت عملكرد و بهره وري در منابع انساني ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

حسن درويش

قیمت کتاب سیتی : ۵۹۰۰۰۰ ریال


مديريت عملكرد: چيستي، چرايي و چگونگي

مديريت عملكرد: چيستي، چرايي و چگونگي

ناشر : دانشگاه امام صادق (ع)

علي رضائيان

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال

مديريت عملكرد (فرد، تيم، سازمان)

مديريت عملكرد (فرد، تيم، سازمان)

ناشر : صفار

مايكل آرمسترانگ

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

چگونگي مديريت عملكرد: 24 درس براي بهبود عملكرد، مورد استفاده كاركنان براي بهبود و ارتقاء عملكرد كار مشاركتي

چگونگي مديريت عملكرد: 24 درس براي بهبود ...

ناشر : فرنام

رابرت باكال

قیمت کتاب سیتی : ۵۵۰۰۰ ریال