اصول حسابداري (۱) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 339


اصول حسابداري 2

اصول حسابداري 2

ناشر : كتاب فرشيد

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰۰ ریال

اصول حسابداري 1

اصول حسابداري 1

ناشر : كتاب فرشيد

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

10%
بانكدار : كتاب جامع دروس آزمون استخدامي دستگاههاي اجرايي كشور اصول حسابداري ....

بانكدار : كتاب جامع دروس آزمون استخدامي ...

ناشر : مركز نشر جهش

كاظم آرمان پور

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۹۰۰۰۰ ریال


اصول حسابداري و هزينه يابي (براي مهندسي صنايع)

اصول حسابداري و هزينه يابي (براي مهندسي ...

ناشر : كتاب فرشيد

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال

آموزش گام به گام دروس تخصصي سال دوم حسابداري: شاخه فني و حرفه اي: شامل دروس 1- اصول حسابداري (1)، 2- آمار و مفاهيم آمار (1)، 3- امور عمومي بازرگاني،

آموزش گام به گام دروس تخصصي سال دوم حساب ...

ناشر : پيام دانش روز

جمشيد واحدي

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال

اصول حسابداري ۱

اصول حسابداري ۱

ناشر : آراد كتاب

ناصر سيف الهي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


اصول حسابداري 3

اصول حسابداري 3

ناشر : كتاب فرشيد

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

آموزش گام به گام دروس تخصصي سال سوم حسابداري: شاخه فني و حرفه اي، شامل دروس 1- اصول حسابداري (1)، 2- آمار و مفاهيم آمار (1)، 3- امور عمومي بازرگاني،

آموزش گام به گام دروس تخصصي سال سوم حساب ...

ناشر : پيام دانش روز

جمشيد واحدي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

اصول و مباني حسابداري پيشرفته

اصول و مباني حسابداري پيشرفته

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد صنعتي اصفهان، مركز انتشارات

مهدي خاشعي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


اصول حسابداري 1

اصول حسابداري 1

ناشر : يداله تاري وردي

يداله تاري وردي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

كنكور حسابداري: فني و حرفه اي - كاردانش سازمان و مديريت، امور عمومي بازرگاني، اصول حسابداري 1، اصول حسابداري 2، حسابداري صنعتي، ...

كنكور حسابداري: فني و حرفه اي - كاردانش ...

ناشر : گستره علم و فن

مريم امامي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال

اصول حسابداري 1

اصول حسابداري 1

ناشر : حفيظ

مهرداد صالحي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۵۰۰۰۰ ریال