حسابداري شركت ها (1) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 37


حسابداري شركت ها (1)

حسابداري شركت ها (1)

ناشر : كتاب فرشيد

جمشيد اسكندري

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

حسابداري شركت ها

حسابداري شركت ها

ناشر : مدرسان شريف

سعيد مشايخي فرد

قیمت کتاب سیتی : ۶۲۰۰۰ ریال

حسابداري شركت ها

حسابداري شركت ها

ناشر : يداله تاري وردي

يداله تاري وردي

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال


حسابداري شركت ها (غيرسهامي، سهامي و تعاوني) (ويژه دانشگاه هاي دولتي، آزاد، پيام نور و دانشگاه جامع علمي كاربردي و مجامع امور صنفي)

حسابداري شركت ها (غيرسهامي، سهامي و تعاو ...

ناشر : جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير

اسماعيل طاهري

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

حسابداري بازرگاني كنكور كارداني پيوسته، فني حرفه اي، شامل: اصول حسابداري (1) و (2)، حسابداري شركت ها، حسابداري صنعتي، مفاهيم و روشهاي آماري (1) و ...

حسابداري بازرگاني كنكور كارداني پيوسته، ...

ناشر : موسسه فرهنگي انتشاراتي پيش دانشگاهيان (گزينه هاي برتر)

علي اكبر شهرياري

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۰۰۰۰ ریال

حسابداري شركت ها (حسابداري شركت هاي تضامني و مشاركت خاص)

حسابداري شركت ها (حسابداري شركت هاي تضام ...

ناشر : فكر سبز

زهره حاجيها

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰ ریال


حسابداري شركت ها (حسابداري شركت هاي تضامني و مشاركت خاص)

حسابداري شركت ها (حسابداري شركت هاي تضام ...

ناشر : فكر سبز

زهره حاجيها

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰ ریال

اصول حسابداري ۲ و حسابداري شركت ها

اصول حسابداري ۲ و حسابداري شركت ها

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب

ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ي اك‍ب‍ري م‍ه‍ر

قیمت کتاب سیتی : ۲۳۰۰۰۰ ریال


اصول حسابداري 2 و حسابداري شركت ها

اصول حسابداري 2 و حسابداري شركت ها

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (سازمان چاپ و انتشارات)

محمدعلي فتوره بنابي

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۰۰۰۰ ریال

حسابداري شركت ها (شركت هاي سهامي و شركت هاي تضامني)

حسابداري شركت ها (شركت هاي سهامي و شركت ...

ناشر : انتشارات نوروزي

اكبر عظما

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مجموعه سوالات طبقه بندي شده امتحان نهايي حسابداري شركت ها: رشته ي حسابداري (شامل سوالات امتحانات نهايي خرداد - شهريور - دي)

مجموعه سوالات طبقه بندي شده امتحان نهايي ...

ناشر : نوين پژوهش

گروه آموزشي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰ ریال