مرجع كامل علمي و كاربردي سيستم هاي نظارتي، حفاظتي و امنيتي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


مرجع كامل علمي و كاربردي سيستم هاي نظارتي، حفاظتي و امنيتي (كتاب دوم): آموزش تعمير و نگهداري و نصب تحقيقي، درب هاي اتوماتيك، كركره هاي هوشمند برقي، آ

مرجع كامل علمي و كاربردي سيستم هاي نظارت ...

ناشر : اتحاد

شهرام شعبان تبار

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مرجع كامل علمي و كاربردي سيستم هاي نظارتي، حفاظتي و امنيتي

مرجع كامل علمي و كاربردي سيستم هاي نظارت ...

ناشر : ادبستان

عبدالله رضايي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال