ايمني در صنايع نفت و گاز |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 6


ايمني در صنايع نفت و گاز

ايمني در صنايع نفت و گاز

ناشر : ادبستان

علي كريمي

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰۰ ریال

ايمني در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

ايمني در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

ناشر : شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران

اداره كل آموزش و تجهيز منابع انساني

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰ ریال

اصول ايمني در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

اصول ايمني در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

ناشر : كتاب آوا

محمدرضا عادل زاده

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰ ریال


‏‫راهنماي پياده سازي سيستم مديريت ايمني فرآيند در صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، صنايع معدني و نيروگاه ها

‏‫راهنماي پياده سازي سيستم مديريت ايمني ...

ناشر : گروه بين الملل طرفه، انتشارات حك

آرش قاسمي

قیمت کتاب سیتی : ۱ ریال

راهنماي واكنش در شرايط اضطراري : قابل استفاده سازمان هاي آتش نشاني و خدمات ايمني، واحدهاي HSE در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، متخصصين بهداشت، ايمني ...

راهنماي واكنش در شرايط اضطراري : قابل اس ...

ناشر : گروه بين الملل طرفه، انتشارات حك

مهدي جهانگيري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

ايمني در پروژه هاي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

ايمني در پروژه هاي صنايع نفت، گاز و پترو ...

ناشر : انتشارات جاليز

محمد زراعت پروريان

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال