الگوي معيارهاي تصميم گيري اخلاقي مديران مبتني بر آموزه هاي اسلامي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


الگوي معيارهاي تصميم گيري اخلاقي مديران مبتني بر آموزه هاي اسلامي

الگوي معيارهاي تصميم گيري اخلاقي مديران ...

ناشر : انتشارات حقوق شهروندي

حميدرضا خسروآبادي

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال