چگونه با مديران و زيردستان خود برخورد كنيم؟ مديريت رو به بالا و مديريت رو به پايين |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


چگونه با مديران و زيردستان خود برخورد كنيم؟ مديريت رو به بالا و مديريت رو به پايين

چگونه با مديران و زيردستان خود برخورد كن ...

ناشر : نشرنما

روبرتاچينسكي متيوسون

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰ ریال