استخدامي دستگاه هاي اجرايي كشور |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 12


آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور

آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي ...

ناشر : كتابخانه فرهنگ

سهيلا عباس نژاد

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال

10%
استخدامي دستگاه هاي اجرايي كشور

استخدامي دستگاه هاي اجرايي كشور

ناشر : انتشارات آراه

ليلا صادقي زيريني

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۸۵۰۰۰ ریال

نمونه آزمون هاي تضميني و برگزارشده استخدامي دستگاه هاي اجرايي دولتي كشور

نمونه آزمون هاي تضميني و برگزارشده استخد ...

ناشر : روياي سبز

مريم ساريخاني

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


12%
بانكدار : ( كد ۳) كتاب جامع دروس آزمون استخدامي دستگاه هاي اجرايي كشور

بانكدار : ( كد ۳) كتاب جامع دروس آزمون ا ...

ناشر : مركز نشر جهش

كاظم آرمان پور

قیمت کتاب سیتی : ۸۲۷۲۰۰ ریال

10%
كتاب جامع دروس آزمون استخدامي دستگاه هاي اجرايي كشور ( بانكدار )

كتاب جامع دروس آزمون استخدامي دستگاه هاي ...

ناشر : مركز نشر جهش

كاظم آرمان پور

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۷۰۰۰۰ ریال

مرجع آزمون هاي استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور ...

مرجع آزمون هاي استخدامي متمركز دستگاه ها ...

ناشر : نگاه پارسه

حديث مهدوي باغي

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال


سوالات عمومي آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور

سوالات عمومي آزمون استخدامي متمركز دستگا ...

ناشر : آي نماد

مرتضي رضايي

قیمت کتاب سیتی : ۲۹۰۰۰۰ ریال

گنجينه جامع آزمون هاي استخدامي دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي دولتي كشور

گنجينه جامع آزمون هاي استخدامي دستگاه ها ...

ناشر : كتاب دانش پارسيان

علي اصغر نصيري

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال

‏‫آزمون استخدامي دستگاه هاي اجرايي كشور

‏‫آزمون استخدامي دستگاه هاي اجرايي كشور

ناشر : ‏‫ نشر آهنگ

رضا شيخي

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال


دبيري علوم جغرافيا (جغرافيا) : نمونه سؤالات آزمون هاي استخدامي آموزش و پرورش بر اساس آخرين دفترچه آزمون متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور

دبيري علوم جغرافيا (جغرافيا) : نمونه سؤا ...

ناشر : نويسندگان آزاد

سپهر دشتي رحمت آبادي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مجموعه مشاغل عمومي و اختصاصي دستگاه هاي اجرايي (مصوبات شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور- از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۶)

مجموعه مشاغل عمومي و اختصاصي دستگاه هاي ...

ناشر : فرمنش

ي‍وس‍ف رون‍ق

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۵۰۰۰۰ ریال

معماري: نمونه سوالات جامع استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور

معماري: نمونه سوالات جامع استخدامي متمرك ...

ناشر : نويسندگان آزاد

بهروز تعالي

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰۰ ریال