منطق كاربردي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 10


منطق كاربردي

منطق كاربردي

ناشر : مركز مديريت حوزه هاي علميه

حوزه علميه

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

منطق كاربردي

منطق كاربردي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

علي اصغر خندان

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال

15%
منطق كاربردي

منطق كاربردي

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

علي اصغر خندان

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۷۵۰۰۰ ریال


منطق كاربردي: روش ارزيابي استدلال به ضميمه منطق گزاره هاي ارزشي

منطق كاربردي: روش ارزيابي استدلال به ضمي ...

ناشر : ‏‫ ميراث ماندگار

مصطفي صادقيان

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال

15%
شاقول انديشه : آموزش كاربردي منطق كلاسيك بر پايه داستان هاي كوتاه

شاقول انديشه : آموزش كاربردي منطق كلاسيك ...

ناشر : ققنوس

محمد حسيني نژاد

قیمت کتاب سیتی : ۵۷۸۰۰۰ ریال

آموزش كاربردي Arcgis 10.6 در شبيه سازي توسعه كالبدي شهر با تاكيد بر استفاده از تصاوير ماهواره اي، اتوماسيون سلولي، منطق فازي، شبكه هاي عصبي مصنوعي، منطق بولين، تحليل سلسله مراتبي، زنجيره ماركوف، رگرسي

آموزش كاربردي Arcgis 10.6 در شبيه سازي ت ...

ناشر : انتشارات ماهواره

سعيد يزداني

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


مغني الفقيه: منطق كاربردي

مغني الفقيه: منطق كاربردي

ناشر : انتشارات دارالفكر

مصطفي جمالي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

منطق فازي (تعاريف و اصطلاحات كاربردي )

منطق فازي (تعاريف و اصطلاحات كاربردي )

ناشر : آلاي انديشه

كوانگ هيونگ لي

قیمت کتاب سیتی : ۲۴۰۰۰۰ ریال

منطق ۱۰ و فلسفه ۱۱ و ۱۲ نظام جديد: درسنامه جامع و كاربردي، مشاوره درسي ...

منطق ۱۰ و فلسفه ۱۱ و ۱۲ نظام جديد: درسنا ...

ناشر : مشاوران آموزش

وحيد تمنا

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


سخاي ذهن: شرح كاربردي منطق تعليمي

سخاي ذهن: شرح كاربردي منطق تعليمي

ناشر : انتشارات سلسله

‌ ميثم سعيدي‌منش

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال