مجموعه قوانين و مقررات نظام صنفي : مشتمل بر قانون نظام صنفي كشور... |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مجموعه قوانين و مقررات نظام صنفي : مشتمل بر قانون نظام صنفي كشور...

مجموعه قوانين و مقررات نظام صنفي : مشتمل ...

ناشر : ‏‫قوه قضائيه، مركز مطبوعات و انتشارات

بهزاد عزتي لطف

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال