اصول و فنون مذاكره |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 38


اصول و فنون مذاكره، مكاتبات و قراردادهاي بازرگاني و بين المللي

اصول و فنون مذاكره، مكاتبات و قراردادهاي ...

ناشر : هوشمند تدبير

منصوره عليقلي

قیمت کتاب سیتی : ۵۵۰۰۰۰ ریال

اصول و فنون مذاكره

اصول و فنون مذاكره

ناشر : سازمان مديريت صنعتي

مسعود حيدري

قیمت کتاب سیتی : ۷۲۰۰۰۰ ریال

اصول و فنون مذاكره

اصول و فنون مذاكره

ناشر : آها

فاطمه زند

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال


اصول و فنون مذاكره در معاملات ملكي

اصول و فنون مذاكره در معاملات ملكي

ناشر : آثار فكر

اك‍ب‍ر ف‍رج‍ي ارم‍ك‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

اصول و فنون مذاكره

اصول و فنون مذاكره

ناشر : مشكوه دانش

ابوالفضل صمديان

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۰۰۰۰ ریال

اصول و فنون مذاكره

اصول و فنون مذاكره

ناشر : شركت مهندسي نيروي نفت و گاز سپانير

مهدي محمدي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰ ریال


اصول و فنون مذاكره

اصول و فنون مذاكره

ناشر : كتاب آمه

روي لويستكي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

اصول و فنون مذاكره

اصول و فنون مذاكره

ناشر : شكوه انديشه

اميرهمايون ارمي مهرآباد

قیمت کتاب سیتی : ۹۸۰۰۰ ریال

اصول و فنون مذاكره

اصول و فنون مذاكره

ناشر : نشر دارخوين

بهرام محمدي پويا

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


اصول و فنون مذاكره

اصول و فنون مذاكره

ناشر : ساكو

فرهاد حسني گوهرزاد

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال

اصول و فنون مذاكره

اصول و فنون مذاكره

ناشر : حسن گل احمدي

‏‫حسن‬ ‏‫ گل احمدي‬

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

اصول و فنون مذاكره

اصول و فنون مذاكره

ناشر : اميران

رضا كشاورز مقدم

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۹۰۰۰ ریال