كاربست تفكر استراتژيك در رهبري منابع انساني |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


كاربست تفكر استراتژيك در رهبري منابع انساني

كاربست تفكر استراتژيك در رهبري منابع انس ...

ناشر : مولفين طلايي

حميدرضا خدمتگزار

قیمت کتاب سیتی : ۱۷۰۰۰۰ ریال