مديريت اماكن و رويدادهاي ورزشي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 6


مديريت اماكن و رويدادهاي ورزشي

مديريت اماكن و رويدادهاي ورزشي

ناشر : دانشگاه خوارزمي

هانس وستربيك

قیمت کتاب سیتی : ۲۴۰۰۰۰ ریال

مديريت اماكن و رويدادهاي مهم ورزشي

مديريت اماكن و رويدادهاي مهم ورزشي

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شمال پايدار، نشر شمال پايدار

حسين رحماني

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مديريت اماكن ورزشي و رويدادهاي بزرگ

مديريت اماكن ورزشي و رويدادهاي بزرگ

ناشر : نشر توپ

Hans Westerbeek

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


مديريت اماكن ورزشي و رويدادهاي بزرگ (۲۰۱۷)

مديريت اماكن ورزشي و رويدادهاي بزرگ (۲۰۱ ...

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي‏‫، واحد تهران مركزي

اعظم خليل پور

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مديريت ايمني و امنيت اماكن و رويدادهاي ورزشي

مديريت ايمني و امنيت اماكن و رويدادهاي و ...

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

مجيد جلالي فراهاني

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

مديريت اماكن و رويدادهاي ورزشي

مديريت اماكن و رويدادهاي ورزشي

ناشر : چاپكو

رضا محمدزاده

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰۰ ریال